ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ακολουθεί ο κατάλογος με όλα τα μοντέλα από τις θερμαστρες KEROSUN όπου τις επόμενες ημέρες θα συμπληρωθεί με φωτογραφία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες χρήσης για κάθε μοντέλο χωριστά.

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΦΥΤΙΛΙΟΥ    
    
RB-white    τρέχον μοντέλο
Omni-105 G (Type B)    τρέχον μοντέλο
Omni-230 G (Type D)     τρέχον μοντέλο
Omni-230 G (Type E)     τρέχον μοντέλο
    
RB-silver    παλαιό μοντέλο
RB-black    παλαιό μοντέλο
Omni-85    παλαιό μοντέλο
Omni 105 G    παλαιό μοντέλο
Omni-230 G     παλαιό μοντέλο
Omni-230 G (Type B)     παλαιό μοντέλο
Omni-230 G (Type C)     παλαιό μοντέλο
RS-23B    παλαιό μοντέλο
Radiant - 36    παλαιό μοντέλο
Radiant - 40    παλαιό μοντέλο
DC-90    παλαιό μοντέλο
DC-90 (Type B)    παλαιό μοντέλο

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

LC-S27    τρέχον μοντέλο
LC-30 (Type E)    τρέχον μοντέλο
LC-43G    τρέχον μοντέλο
LC-53    τρέχον μοντέλο
    
LC-30    παλαιό μοντέλο
LC-30 (Type B)    παλαιό μοντέλο
LC-32F    παλαιό μοντέλο
LC-40    παλαιό μοντέλο
LC-41    παλαιό μοντέλο
LC-42    παλαιό μοντέλο
LC-50    παλαιό μοντέλο
LC-51    παλαιό μοντέλο
LC-52    παλαιό μοντέλο
LC-53 (Type A)    παλαιό μοντέλο
LC-508    παλαιό μοντέλο
Laser 73    παλαιό μοντέλο